Beheerorganisatie E-Overheidsdiensten

Logius, de dienst digitale overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks- relaties, beheert overheidsbrede ICT- oplossingen en gemeenschappelijke standaarden, die de communicatie tussen overheden, burgers en bedrijven vereenvoudigen.

Gezien de veelheid van betrokken partners èn de diversiteit van e-Overheidsdiensten was het noodzakelijk de Inbeheername van bestaande en nieuwe diensten te standaardiseren. Met Elicysl® als uitgangspunt is er standaarddocumentatie ontwikkeld alsmede een uniforme workflow en werkwijze binnen Logius en tussen Logius en zijn partners: opdrachtgevers, ontwikkelpartijen, leveranciers en gebruikers.