Samenwerken in een team

Het succes van een ontwikkeltraject hangt af van de intensieve samenwerking tussen de bedenkers, ontwerpers, bouwers en latere beheerders van de portfolio.

Belangrijk is dat alle betrokken partijen vanaf de start informatie kunnen uitwisselen en hun inbreng kunnen leveren.

In onze aanpak zit beheer vanaf dag één aan tafel, zodat de acceptatiecriteria van meet af aan duidelijk zijn. Zo komt men achteraf niet voor verrassingen te staan, met alle ongewenste gevolgen voor het beheer en de exploitatie van het product of de dienst.

Doordat de documenten worden gedeeld, komt men tot een solide resultaat, met een maximale inbreng van alle betrokkenen. Snel en efficiënt!

 

Schermafbeelding 2015-05-13 om 11.08.55