Kennis en middelen

Bij ons werk maken we gebruik van een door ons ontwikkelde applicatie: Elicys. Dit biedt de volgende voordelen:

  • Er wordt een gemeenschappelijke aanpak gebruikt
  • Taken en verantwoordelijkheden zijn eenduidig belegd, en men hanteert dezelfde kwaliteitsnormen.
  • Er wordt real time informatie over inhoud, kwaliteit, voortgang en budget gegenereerd.
  • Documenten zijn altijd binnen een beveiligde omgeving te vinden.
  • Iedereen kan over de laatste versie beschikken.
  • Het gehele ontwikkel- en beheerproces is transparant en compliant.
  • Kennis blijft bewaard, ook als het projectteam is opgeheven.
  • Documentatie is te vinden voor het geval het product of de dienst beheerd, of verder ontwikkeld wordt.

Voor meer informatie, zie: www.elicys.com

Schermafbeelding 2015-05-13 om 10.42.42