KPN

KPN Critical Communications (KCC) ontwikkelt – samen met ketenpartners – geavanceerde diensten voor dienstverleners en gebruikers in high risk omgevingen. Het gaat hierbij om sectoren als: beveiliging, bouw, industrie, gas- en oliewinning. Deze markt is sterk in beweging, wat snel reageren noodzakelijk maakt.

Voor KCC leidt dit tot de noodzaak tot een snelle introductie van een aantal nieuwe diensten, waarbij de beschikbare expertise slim moet worden ingezet. Wij ondersteunden KCC bij het ontwerpen en uitvoeren van een uniform proces rondom introducties en life-cycle management, en uniforme templates ten behoeve van de nieuwe producten en diensten. Alle betrokkenen behouden overzicht in de gehele ontwikkel- en beheerketen en er kunnen er goed gedocumenteerde producten en diensten worden opgeleverd.