Ontwikkeling satelliet-communicatie

In het kader van VN-vredesoperaties van een NATO- partner was er behoefte aan een civiel communicatie kanaal, dat militairen in den vreemde konden gebruiken voor het contact met het thuisfront.

Vanzelfsprekend werden er bijzondere veiligheidseisen aan dit kanaal gesteld, omdat dit niet mocht interveniëren met militair verkeer, noch op enigerlei wijze door onbevoegden mocht worden gebruikt. Toch zijn we erin geslaagd om dit kanaal niet alleen zeer gebruikersvriendelijk te maken, maar het ook zodanig in te richten dat er ook een aantal commerciële activiteiten op uitgeoefend konden worden, zoals banking, een cadeauservice, etc.

Onze verantwoordelijkheden:

  • Product- en dienstdefinitie;
  • Technische requirements
  • Marketing en communicatie
  • Billing
  • Inrichting beheerorganisatie.

Juist omdat er bij dit project zoveel verschillende stakeholders van diverse nationaliteiten betrokken waren (militairen, security-officials, gebruikers, satelliet-technici, overheid) bleek Elicysl® een uitstekend platform te bieden voor gemeenschappelijk overleg en uitvoering.