Ontwikkelpartij E-Overheidsdiensten

Stichting ICTU is opgericht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks- relaties en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten om op projectbasis programma’s te ontwikkelen.

Voorzieningen die door ICTU worden ontwikkeld, worden veelal door Logius in beheer genomen. Het lag dan ook in de rede om de werkwijze en documentatie van beide organisaties op één lijn te brengen.

In 2011 ligt de focus op het primaire proces “het doorontwikkelen van reeds bestaande producten en services”. Naast het standaardiseren wordt ook gezorgd voor het oplossen van de huidige knelpunten en het doorvoeren van verbeteringen.